Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

ArcelorMittal Ostrava v roce 2011 podpořila dobročinné a kulturní projekty více než 20 miliony Kč

V loňském roce podpořila huť ArcelorMittal Ostrava dobročinné a kulturní projekty více než 20 miliony Kč. Investice do sociální podpory činily 13,6 milionů Kč, na kulturu huť přispěla 7,1 milionu.

„Jsme velice rádi, že se nám stále více daří rozvíjet partnerství s neziskovými organizacemi i okolními komunitami,“ uvedla Monika Pěnčíková, vedoucí firemní odpovědnosti a sociálních služeb ArcelorMittal Ostrava.

Mezi nejznámější projekty patřily již tradičně Minigranty. Ty loni umožnily podpořit celkem 72 neziskových organizací celkovou částkou 850 tisíc korun. Projekty do řízení přihlašují sami zaměstnanci, kteří se ve svém volném čase v dané neziskové organizaci pomáhají. Naproti tomu na loňských Regiograntech se podíleli i návštěvníci Colours of Ostrava a Festivalu v ulicích tím, že vytančili více než 800 tisíc bodů na speciálních tanečních podložkách. Ostravská huť pak body převedla na peníze a navýšila na rovný milion. Regiogranty tak podpořily 16 neziskových organizací z regionu.

Součástí podpory je i celá řada kulturních akcí. Mezi nejvýznamnější patří hudební festival Colours of Ostrava a Festival v ulicích. Pomoc v loňském roce získaly i menší kulturní projekty, umělecké školy, ale i konkrétní hudební tělesa.

Významnou oblastí podpory je také vzdělávání. Ostravská huť každoročně uzavírá smlouvu s VŠB-TUO, díky které vysoká škola v roce 2011 obdržela více než 2 miliony korun. Podpora však směřuje i do oblasti středního a základního vzdělávání.

Pro ArcelorMittal Ostrava jsou klíčové projekty týkající se zlepšení životního prostředí. V roce 2011 přispěla huť na provoz Mývala, čistícího vozu v hodnotě 5 milionů Kč, který v roce 2009 darovala sousedním městským obvodům. Huť dále přispěla do Státního fondu pro životní prostředí i na ozdravné pobyty dětem z Ostravska.

Podrobnosti o všech aktivitách ArcelorMittal Ostrava naleznete ve zprávě o společenské odpovědnosti za rok 2011: Společenská odpovědnost za rok 2011

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším hutním komplexem v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 miliony tun oceli, zhruba 50 % produkce se exportuje do více než 60 zemí světa. Zaměstnává 4230 lidí, dohromady s dceřinými společnostmi má více než 8 tisíc zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2011 činila 32 796 korun. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

Další informace o zprávě

Datum zveřejnění : 25. července 2012

Kontaktní údaje


ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 117/689, 707 02 Ostrava - Kunčice

Kontaktní osoba : Barbora Černá Dvořáková

Telefon : 595 683 390

E-mail : barbora.dvorakova@arcelormittal.com