Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

ArcelorMittal Ostrava pomáhá snižovat emise z lokálních topenišť

ArcelorMittal Ostrava přispěla pět milionů korun na podporu výměny starých neekologických kotlů v tzv. lokálních topeništích. Společnost dlouhodobě snižuje své emise a díky čtyřmiliardovým investicím do ekologizace provozů se může pochlubit 70% snížením emisí od roku 2003, kdy byla privatizována. Dnes se rozhodla podpořit v boji za snížení emisí přímo obyvatele MSK a spolu s ostatními průmyslovými podniky přispěla kraji na dotace určené k nákupu nových ekologických kotlů.

„Rádi jsme se stali hlavním partnerem projektu. Snížení o jednu tunu prachu vyjde u lokálních topenišť čtyřikrát levněji než investice do již velmi dobře ekologizovaného provozu v naší huti,“ uvedl Tapas Rajderkar, generální ředitel společnosti. Na všech provozech dodržuje huť platné regulace, včetně zpřísněných hodnot, které stanovují integrovaná povolení kraje. Na většině provozů se dokonce již dnes pohybuje pod hodnotami, které určují nejlepší dostupné techniky a které vstoupí v platnost v Evropské unii nejdříve v roce 2016.

Huť dlouhodobě snižuje ekologickou zátěž svých provozů. Od 70. let, kdy vypouštěla téměř 40 tisíc tun prachu, snížila dosud roční emise o více než 98 procent. Loni ArcelorMittal Ostrava investovala miliardu korun do tkaninového filtru na aglomeraci Sever, který sníží emise z tohoto zařízení o cca 270 tun ročně. I díky této investici se roční emise prachu dostaly poprvé v historii společnosti pod 1000 tun - na 669 tun.

Jeden nový kotel v domku má pořizovací cenu přibližně 80 tisíc korun a sníží emise prachu ročně o cca 100 kg. Pěti miliony korun ArcelorMittal Ostrava přispěje celkem na 125 kotlů, což za dobu 15 let (odhadovaná životnost kotle) sníží emise z lokálních topenišť přibližně o 187,5 tun.

„Přestože dlouhodobě snižujeme emise z našich provozů, s kvalitou vzduchu v Moravskoslezském kraji nastávají problémy, a to zejména v zimních měsících. Je nutné, aby se do snižování emisí zapojily i další zdroje,“ dodal Rajderkar. Podíl jednotlivých zdrojů na kvalitě ovzduší není dosud znám. Odpověď na tuto otázku by měly přinést závěry nezávislé studie AirSilezia ze Zdravotního ústavu v Ostravě.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 miliony tun oceli, zhruba 50 % produkce se exportuje do více než 60 zemí světa. Zaměstnává 4120 lidí, dohromady s dceřinými společnostmi má více než 8 tisíc zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2011 činila 32 796 korun. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

Další informace o zprávě

Datum zveřejnění : 25. září 2012

Kontaktní údaje


ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 117/689, 707 02 Ostrava - Kunčice

Kontaktní osoba : Barbora Černá Dvořáková

Telefon : 595 683 390

E-mail : barbora.dvorakova@arcelormittal.com